Stichting Fryslân58

Het sociale hart van Dantumadiel.

Visie:

Fryslan58 wil vanuit liefde en bewogenheid met de mens activiteiten ontwikkelen en faciliteren waardoor er meer verbinding ontstaat tussen (kwetsbare) inwoners, hun mogelijkheden vergroten en hen een zinvolle dag invulling bieden. Wij bieden hierdoor perspectief voor mens en milieu en een duurzame manier van leven.

Missie:

Aanbieden van een zinvolle dag invulling met andere partijen voor (kwetsbare) inwoners. Ontwikkelen van nieuwe activiteiten en deze organiseren en faciliteren. Fryslân58 wil actief fondsen werven om de projecten te financieren.

Doelgroep:

Mensen die vanuit een bepaalde situatie behoefte hebben aan structuur en een zinvolle daginvulling wensen. Het gaat hierbij niet om een specifiek afgebakende groep mensen maar ieder die dat wil is welkom. In een gemengde groep is het beter mogelijk vaardigheden van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

Initiatiefnemers van Fryslân58

De initiatiefnemers van de stichting Fryslân58 zijn Geert en Klaske van der Woude.

Het is onze passie om kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te raken de hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

In 2020 hebben we ons bedrijf zodanig omgevormd dat het de plek is geworden in Dantumadiel waar inwoners een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen. Op dit moment werken er ca 25 deelnemers bij ons op verschillende locaties.

Het is onze droom om alle werkzaamheden uit te breiden en samen te brengen onder 1 dak, zodat we in staat zullen zijn meer mensen een plek te bieden en perspectief te geven.

Steun het werk van Fryslan58

Zonder giften kan Stichting Fryslan58 haar werk niet doen om kwetsbare mensen te helpen. Daarom zijn wij blij met elke gift die wij ontvangen. Ook jouw gift kan een verschil maken in het leven van een ander. Bij een gift van € 50,- euro of meer krijg je van ons als dank een heerlijke wijn die gemaakt is op een dagbesteding die wij ondersteunen.

Stichting Fryslan 58
NL19RABO0360514472